Касете

ОЈ СРБИЈО НИСИ МАЛА ДОК ЈЕ РАДИКАЛА

Страна А:
 1. Ој Србијо ниси мала док је твојих радикала
 2. Косово се браћо не сме дати
 3. Набеђена браћа
 4. Ој Српкињо, сејо моја мила
 5. Огњиште
Страна Б:
 1. Не дајте се браћо моја
 2. Опет ће Срби сви да се крсте
 3. Сад је време
 4. Не дам своју земљу
 5. Ој Србијо ниси мала док је твојих радикала

СРПСКОМ ВИТЕЗУ

 1. Само слога Србију спасава
 2. Српском витезу - гусле
ENGLISH