Назив песме: Браћа Вуковићи

Назив касете: ДОБРОВОЉЦИ - СРБИ, ЗБОР!

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Кога нам је браћо најжалије, браћо најжалије,
најжалије Вуковић Илије, најжалије Вуковић Илије

А батаљон гази, гази, по четничкој стази, стази,
са кокардом сија, Вуковић Илија

И Јована, Илијина брата, Илијина брата,
што настрада од каме Хрвата, што настрада од каме Хрвата

А батаљон гази, гази, по четничкој стази, стази,
са кокардом сија, Вуковић Илија

Синове је ожалила мајка, ожалила мајка,
вечно живи кокарда и шајка, вечно живи кокарда и шајка

А батаљон гази, гази, по четничкој стази, стази,
са кокардом сија, Вуковић ИлијаSerbian latin:

Koga nam je braćo najžalije, braćo najžalije,
najžalije Vuković Ilije, najžalije Vuković Ilije

A bataljon gazi, gazi, po četničkoj stazi, stazi,
sa kokardom sija, Vuković Ilija

I Jovana, Ilijina brata, Ilijina brata,
što nastrada od kame Hrvata, što nastrada od kame Hrvata

A bataljon gazi, gazi, po četničkoj stazi, stazi,
sa kokardom sija, Vuković Ilija

Sinove je ožalila majka, ožalila majka,
večno živi kokarda i šajka, večno živi kokarda i šajka

A bataljon gazi, gazi, po četničkoj stazi, stazi,
sa kokardom sija, Vuković Ilija

ENGLISH