Назив песме: Долази војвода Ђујић

Назив касете: ДОБРОВОЉЦИ - СРБИ, ЗБОР!

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Запевајмо, запевајмо браћо с Отишића, браћо с Отишића,
дочекајмо, дочекајмо војводу Ђујића, војводу Ђујића

Позивамо браћу у туђини,
да се врате својој отаџбини

Народ жели, народ жели, а и Бог ће дати, а и Бог ће дати,
да се Ђујић, да се Ђујић отаџбини врати, отаџбини врати

Позивамо браћу у туђини,
да се врате својој отаџбини

Па да опет, па да опет са Динаре крене, са Динаре крене,
да оживи, да оживи старе успомене, старе успомене

Позивамо браћу у туђини,
да се врате својој отаџбини

Да пропева, да пропева и камен и травка, и камен и травка,
и да Србе, и да Србе изведе из мрака, изведе из мрака

Позивамо браћу у туђини,
да се врате својој отаџбиниSerbian latin:
Zapevajmo, zapevajmo braćo s Otišića, braćo s Otišića,
dočekajmo, dočekajmo vojvodu Đujića, vojvodu Đujića

Pozivamo braću u tuđini,
da se vrate svojoj otadžbini

Narod želi, narod želi, a i Bog će dati, a i Bog će dati,
da se Đujić, da se Đujić otadžbini vrati, otadžbini vrati

Pozivamo braću u tuđini,
da se vrate svojoj otadžbini

Pa da opet, pa da opet sa Dinare krene, sa Dinare krene,
da oživi, da oživi stare uspomene, stare uspomene

Pozivamo braću u tuđini,
da se vrate svojoj otadžbini

Da propeva, da propeva i kamen i travka, i kamen i travka,
i da Srbe, i da Srbe izvede iz mraka, izvede iz mraka

Pozivamo braću u tuđini,
da se vrate svojoj otadžbini

ENGLISH