Назив песме: Ој Србијо мајко

Назив касете: ДОБРОВОЉЦИ - СРБИ, ЗБОР!

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Ој Србијо, мајко, најтоплији доме,
најлепше је Србијо у криоцу твоме

Смедерево, Краљево, Крушевац и Ваљево,
Равна Гора, дика српких устаника

Подигни се Србијо, наша мајко мила,
и полети Србијо раширених крила

Смедерево, Краљево, Крушевац и Ваљево,
Равна Гора, дика српких устаника

Имаш мајко Србијо синова јунака,
све потомци, Србијо, Милоша и Марка

Шумадија, Косово, Неготин и Кладово,
и Морава река, срце хајдук Вељка

Поносна си Србијо на великог сердара,
Синђелића Стевана, јунака са Чегра

Шумадија, Косово, Неготин и Кладово,
и Морава река, срце хајдук ВељкаSerbian latin:

Oj Srbijo, majko, najtopliji dome,
najlepše je Srbijo u kriocu tvome

Smederevo, Kraljevo, Kruševac i Valjevo,
Ravna Gora, dika srpkih ustanika

Podigni se Srbijo, naša majko mila,
i poleti Srbijo raširenih krila

Smederevo, Kraljevo, Kruševac i Valjevo,
Ravna Gora, dika srpkih ustanika

Imaš majko Srbijo sinova junaka,
sve potomci, Srbijo, Miloša i Marka

Šumadija, Kosovo, Negotin i Kladovo,
i Morava reka, srce hajduk Veljka

Ponosna si Srbijo na velikog serdara,
Sinđelića Stevana, junaka sa Čegra

Šumadija, Kosovo, Negotin i Kladovo,
i Morava reka, srce hajduk Veljka

ENGLISH