Назив песме: Помоз' Боже Чича Дражо

Назив касете: ДОБРОВОЉЦИ - СРБИ, ЗБОР!

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Са Јавора кликће оро:
помоз' Боже Равна Горо

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изнова

Помоз' Боже Чича Дражо,
и четничка Горска стражо

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изнова

Вожду трећега устанка,
вожду Српства и барјака

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изнова

Ти си брате Црни Ђорђе,
благо Српству што му дође

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изноваSerbian latin:

Sa Javora klikće oro:
pomoz' Bože Ravna Goro

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova

Pomoz' Bože Čiča Dražo,
i četnička Gorska stražo

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova

Voždu trećega ustanka,
voždu Srpstva i barjaka

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova

Ti si brate Crni Đorđe,
blago Srpstvu što mu dođe

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova

ENGLISH