Назив песме: Вукашин и Рајко

Назив касете: ДОБРОВОЉЦИ - СРБИ, ЗБОР!

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Грмило је село Борово, Борово,
грмило је село српско Борово,
Вукашин је Србин ратов'о, ратов'о,
Вукашин је Србин љуто ратов'о

Славонија мајка дала је јунака,
Вукашина Шошкоћанина

На Дунаву Вуле почива, почива,
на Дунаву Вуле, Србин почива,
још га мајка свећом дозива, дозива,
још га мајка свећом јутром дозива,

Славонија мајка дала је јунака,
Вукашина Шошкоћанина

Кореница бистра жубори, жубори,
Кореница бистра, српска жубори,
и Србији светој говори, говори,
и Србији светој тихо говори

Личанка је мајка дала свог јунака,
Рајка, тића, Вукадиновића

Плитвице је Сунце родило, родило,
Плитвице је Сунце српско родило,
по небу се шета огњило, огњило,
по небу се шета Рајко огњило

Личанка је мајка дала свог јунака,
Рајка, тића, ВукадиновићаSerbian latin:

Grmilo je selo Borovo, Borovo,
grmilo je selo srpsko Borovo,
Vukašin je Srbin ratov'o, ratov'o,
Vukašin je Srbin ljuto ratov'o

Slavonija majka dala je junaka,
Vukašina Šoškoćanina

Na Dunavu Vule počiva, počiva,
na Dunavu Vule, Srbin počiva,
još ga majka svećom doziva, doziva,
još ga majka svećom jutrom doziva,

Slavonija majka dala je junaka,
Vukašina Šoškoćanina

Korenica bistra žubori, žubori,
Korenica bistra, srpska žubori,
i Srbiji svetoj govori, govori,
i Srbiji svetoj tiho govori

Ličanka je majka dala svog junaka,
Rajka, tića, Vukadinovića

Plitvice je Sunce rodilo, rodilo,
Plitvice je Sunce srpsko rodilo,
po nebu se šeta ognjilo, ognjilo,
po nebu se šeta Rajko ognjilo

Ličanka je majka dala svog junaka,
Rajka, tića, Vukadinovića

ENGLISH