Назив песме: Ајде Војо сад је згода

Назив касете: ОЈ ШЕШЕЉУ СПАСИТЕЉУ

Име извођача: Борислав Зорић - ЛичанинТекст песме:

Ој Шешељу, велики Србине,
издадоше Србе преко Дрине,
Војо, брате, сад је право време,
да затремо издајничко семе

Дошла вода до пода,
дошла и до гуше,
ајде Војо сад је згода,
комунисти да се сруше

Дочекасмо да нам суде странци,
да харају земљом криминалци,
Војо брате, доста нам је свега,
ништа теже од зла домаћега

Дошла вода до пода,
дошла и до гуше,
ајде Војо сад је згода,
комунисти да се сруше

Шешељ нема виле, ни базене,
али има знање и поштење,
Војо брате, ми смо твоја снага,
гонићемо душмане са прага

Дошла вода до пода,
дошла и до гуше,
ајде Војо сад је згода,
комунисти да се срушеSerbian latin:

Oj Šešelju, veliki Srbine,
izdadoše Srbe preko Drine,
Vojo, brate, sad je pravo vreme,
da zatremo izdajničko seme

Došla voda do poda,
došla i do guše,
ajde Vojo sad je zgoda,
komunisti da se sruše

Dočekasmo da nam sude stranci,
da haraju zemljom kriminalci,
Vojo brate, dosta nam je svega,
ništa teže od zla domaćega

Došla voda do poda,
došla i do guše,
ajde Vojo sad je zgoda,
komunisti da se sruše

Šešelj nema vile, ni bazene,
ali ima znanje i poštenje,
Vojo brate, mi smo tvoja snaga,
gonićemo dušmane sa praga

Došla voda do poda,
došla i do guše,
ajde Vojo sad je zgoda,
komunisti da se sruše

ENGLISH