Назив песме: Дај нам Боже радикали да буду на власти

Назив касете: ОЈ ШЕШЕЉУ СПАСИТЕЉУ

Име извођача: Борислав Зорић - ЛичанинТекст песме:

Притисло нас са свих страна, да не може више,
грца народ у мукама, не може да дише

Дај нам Боже радикали да буду на власти,
још једино они могу овај народ спасти

Завладали неки људи, без душе и части,
немоћно се народ пита, ко ли ће га спасти

Дај нам Боже радикали да буду на власти,
још једино они могу овај народ спасти

Затроваше овај народ људи власти жедни,
на изглед су тако јаки, а у души бедни

Дај нам Боже радикали да буду на власти,
још једино они могу овај народ спастиSerbian latin:

Pritislo nas sa svih strana, da ne može više,
grca narod u mukama, ne može da diše

Daj nam Bože radikali da budu na vlasti,
još jedino oni mogu ovaj narod spasti

Zavladali neki ljudi, bez duše i časti,
nemoćno se narod pita, ko li će ga spasti

Daj nam Bože radikali da budu na vlasti,
još jedino oni mogu ovaj narod spasti

Zatrovaše ovaj narod ljudi vlasti žedni,
na izgled su tako jaki, a u duši bedni

Daj nam Bože radikali da budu na vlasti,
još jedino oni mogu ovaj narod spasti

ENGLISH