Назив песме: Карлобаг, Карловац, Вировитица

Назив касете: ОЈ ШЕШЕЉУ СПАСИТЕЉУ

Име извођача: Борислав Зорић - ЛичанинТекст песме:

Народу је срећа дала правог вођу радикала,
и на путу ка слободи, он ће знати да нас води

Шешељеви радикали уз српски су народ стали,
да Огулин и Вировитица буду западна граница,
до Карловца, Карлобага, биће српска земља драга,
велика је то Србија, да нам као Сунце сија

Народна је сада жеља да сви буду уз Шешеља,
у њему је срце лавље да одбрани православље

Шешељеви радикали уз српски су народ стали,
да Огулин и Вировитица буду западна граница,
до Карловца, Карлобага, биће српска земља драга,
велика је то Србија, да нам као Сунце сија

Тома, Аца и остали војводи су предност дали,
јер он увек срца има да истину каже свима

Шешељеви радикали уз српски су народ стали,
да Огулин и Вировитица буду западна граница,
до Карловца, Карлобага, биће српска земља драга,
велика је то Србија, да нам као Сунце сијаSerbian latin:

Narodu je sreća dala pravog vođu radikala,
i na putu ka slobodi, on će znati da nas vodi

Šešeljevi radikali uz srpski su narod stali,
da Ogulin i Virovitica budu zapadna granica,
do Karlovca, Karlobaga, biće srpska zemlja draga,
velika je to Srbija, da nam kao Sunce sija

Narodna je sada želja da svi budu uz Šešelja,
u njemu je srce lavlje da odbrani pravoslavlje

Šešeljevi radikali uz srpski su narod stali,
da Ogulin i Virovitica budu zapadna granica,
do Karlovca, Karlobaga, biće srpska zemlja draga,
velika je to Srbija, da nam kao Sunce sija

Toma, Aca i ostali vojvodi su prednost dali,
jer on uvek srca ima da istinu kaže svima

Šešeljevi radikali uz srpski su narod stali,
da Ogulin i Virovitica budu zapadna granica,
do Karlovca, Karlobaga, biće srpska zemlja draga,
velika je to Srbija, da nam kao Sunce sija

ENGLISH