Назив песме: Србија је централа српских радикала

Назив касете: ОЈ ШЕШЕЉУ СПАСИТЕЉУ

Име извођача: Борислав Зорић - ЛичанинТекст песме:

Против Срба из подршку НАТО-а кренули су господари рата,
туђе слуге у заносу газе, један славни народ да прегазе,
да униште што под руку бане, да од Срба нико не остане,
куд прођоше, осташе згаришта, многа српска спалише огњишта

Србија је централа српских радикала,
наше браће Југовића, Синђелића, Карађорђевића,
Облића, Немањића, Шешеља и Николића

Ко продаде Јанковића дворе, две Крајине и Каринско море,
ко се срамно додвори западу, својој браћи уведе блокаду,
гордо цвиле српски Облићи, издајнике казна мора стићи,
српском земљом сад усташа шеће, нека знаде да још дуго неће

Србија је централа српских радикала,
наше браће Југовића, Синђелића, Карађорђевића,
Облића, Немањића, Шешеља и Николића

Радикали у великом броју, одбраниће српску земљу своју,
издајници соја Бранковића, продали су земљу Обилића,
али браћо неће дуго проћи, опет Србин на своје ће доћи,
Бог ће дати да се народ врати и заувек на своме остати

Србија је централа српских радикала,
наше браће Југовића, Синђелића, Карађорђевића,
Облића, Немањића, Шешеља и НиколићаSerbian latin:

Protiv Srba iz podršku NATO-a krenuli su gospodari rata,
tuđe sluge u zanosu gaze, jedan slavni narod da pregaze,
da unište što pod ruku bane, da od Srba niko ne ostane,
kud prođoše, ostaše zgarišta, mnoga srpska spališe ognjišta

Srbija je centrala srpskih radikala,
naše braće Jugovića, Sinđelića, Karađorđevića,
Oblića, Nemanjića, Šešelja i Nikolića

Ko prodade Jankovića dvore, dve Krajine i Karinsko more,
ko se sramno dodvori zapadu, svojoj braći uvede blokadu,
gordo cvile srpski Oblići, izdajnike kazna mora stići,
srpskom zemljom sad ustaša šeće, neka znade da još dugo neće

Srbija je centrala srpskih radikala,
naše braće Jugovića, Sinđelića, Karađorđevića,
Oblića, Nemanjića, Šešelja i Nikolića

Radikali u velikom broju, odbraniće srpsku zemlju svoju,
izdajnici soja Brankovića, prodali su zemlju Obilića,
ali braćo neće dugo proći, opet Srbin na svoje će doći,
Bog će dati da se narod vrati i zauvek na svome ostati

Srbija je centrala srpskih radikala,
naše braće Jugovića, Sinđelića, Karađorđevića,
Oblića, Nemanjića, Šešelja i Nikolića

ENGLISH