Назив песме: Химна СПО

Назив касете: ПЕСМЕ СРПСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Име извођача: Никола Урошевић - ГеџаТекст песме:

Свети нам Сава говори,
устајте српски синови,
ступајте сви у редове,
у Српски покрет обнове

Вожд Карађорђе говори,
младост је темељ обнови,
поносне српске делије,
ви сте будућност Србије

С Ловћена Његош говори,
летите српски орлови,
из ваше славне победе,
рађа се Сунце слободе

Свети нам Сава говори,
устајте српски синови,
ступајте сви у редове,
у Српски покрет обнове

Сви, сви, сви, сви ...Serbian latin:

Sveti nam Sava govori,
ustajte srpski sinovi,
stupajte svi u redove,
u Srpski pokret obnove

Vožd Karađorđe govori,
mladost je temelj obnovi,
ponosne srpske delije,
vi ste budućnost Srbije

S Lovćena NJegoš govori,
letite srpski orlovi,
iz vaše slavne pobede,
rađa se Sunce slobode

Sveti nam Sava govori,
ustajte srpski sinovi,
stupajte svi u redove,
u Srpski pokret obnove

Svi, svi, svi, svi ...

ENGLISH