Назив песме: Ој Србијо мила мати

Назив касете: ПЕСМЕ СРПСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Име извођача: Никола Урошевић - ГеџаТекст песме:

Ој Србијо, мила мати, увек ћу те тако звати,
мила земљо, мили доме, на срцу је слатко твоме

Срећно живет ко у рају, где милине вечно трају,
у теби ћу срећно тек проводити овај век

Подигни се мати мила да нам будеш што си била,
јер си дуго робовала, дуго сузе проливала

Сунце ти се већ родило, које ти је зашло било,
на криоцу свагда твом утеха је срцу момSerbian latin:

Oj Srbijo, mila mati, uvek ću te tako zvati,
mila zemljo, mili dome, na srcu je slatko tvome

Srećno živet ko u raju, gde miline večno traju,
u tebi ću srećno tek provoditi ovaj vek

Podigni se mati mila da nam budeš što si bila,
jer si dugo robovala, dugo suze prolivala

Sunce ti se već rodilo, koje ti je zašlo bilo,
na kriocu svagda tvom uteha je srcu mom

ENGLISH