Назив песме: Песма косовских јунака

Назив касете: ПЕСМЕ СРПСКОГ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Име извођача: Никола Урошевић - ГеџаТекст песме:

Христе Боже, распети и свети,
српска земља кроз облаке лети,
лети преко небеских висина,
крила су јој Морава и Дрина

Збогом први нерођени сине,
збогом ружо, збогом рузмарине,
збогом лето, јесени и зимо,
одлазимо да се не вратимо

На три свето и на три саставно,
одлазимо на Косово равно,
одлазимо на суђено место,
збогом мајко, сестро и невесто

Збогом први нерођени сине,
збогом ружо, збогом рузмарине,
збогом лето, јесени и зимо,
одлазимо да се не вратимо

Кад је драга да одлазим чула,
за калпак ми невен заденула,
кад је драга да одлазим чула,
за калпак ми невен заденула

Збогом први нерођени сине,
збогом ружо, збогом рузмарине,
збогом лето, јесени и зимо,
одлазимо да се не вратимоSerbian latin:

Hriste Bože, raspeti i sveti,
srpska zemlja kroz oblake leti,
leti preko nebeskih visina,
krila su joj Morava i Drina

Zbogom prvi nerođeni sine,
zbogom ružo, zbogom ruzmarine,
zbogom leto, jeseni i zimo,
odlazimo da se ne vratimo

Na tri sveto i na tri sastavno,
odlazimo na Kosovo ravno,
odlazimo na suđeno mesto,
zbogom majko, sestro i nevesto

Zbogom prvi nerođeni sine,
zbogom ružo, zbogom ruzmarine,
zbogom leto, jeseni i zimo,
odlazimo da se ne vratimo

Kad je draga da odlazim čula,
za kalpak mi neven zadenula,
kad je draga da odlazim čula,
za kalpak mi neven zadenula

Zbogom prvi nerođeni sine,
zbogom ružo, zbogom ruzmarine,
zbogom leto, jeseni i zimo,
odlazimo da se ne vratimo

ENGLISH