Назив песме: Српски радикали

Назив касете: ШЕШЕЉ ЗА ПРЕДСЕДНИКА

Име извођача: Анђела Анђелић, Илија Алексић и Верко ДукићТекст песме:

Што су небу звезде, што су реци вали,
то су нама Србима српски радикали

Што је киша земљи, што је лишће грани,
то су нама Србима српски радикали

Што је Сунце зори, што је роса трави,
то су нама Србима српски радикалиSerbian latin:

Što su nebu zvezde, što su reci vali,
to su nama Srbima srpski radikali

Što je kiša zemlji, što je lišće grani,
to su nama Srbima srpski radikali

Što je Sunce zori, što je rosa travi,
to su nama Srbima srpski radikali

ENGLISH