Назив песме: Војиславе

Назив касете: ШЕШЕЉ ЗА ПРЕДСЕДНИКА

Име извођача: Анђела Анђелић, Илија Алексић и Верко ДукићТекст песме:

Кад ратује домовина, а у торби носиш главу,
своју срећу тад повери своме сину Војиславу

Војиславе, Војиславе, ој ратниче и бунџијо,
Војиславе, устаниче, митраљесцу и топџијо

Кад рат навре к'о поплава, а у крви земља грца,
у сваког ће Војислава закуцати по три срца

Војиславе, Војиславе, ој ратниче и бунџијо,
Војиславе, устаниче, митраљесцу и топџијо

Ти знаш увек да одбраниш небо плаво, бистру реку,
свако дрво, сваки камен и слободу у човеку

Војиславе, Војиславе, ој ратниче и бунџијо,
Војиславе, устаниче, митраљесцу и топџијоSerbian latin:

Kad ratuje domovina, a u torbi nosiš glavu,
svoju sreću tad poveri svome sinu Vojislavu

Vojislave, Vojislave, oj ratniče i bundžijo,
Vojislave, ustaniče, mitraljescu i topdžijo

Kad rat navre k'o poplava, a u krvi zemlja grca,
u svakog će Vojislava zakucati po tri srca

Vojislave, Vojislave, oj ratniče i bundžijo,
Vojislave, ustaniče, mitraljescu i topdžijo

Ti znaš uvek da odbraniš nebo plavo, bistru reku,
svako drvo, svaki kamen i slobodu u čoveku

Vojislave, Vojislave, oj ratniče i bundžijo,
Vojislave, ustaniče, mitraljescu i topdžijo

ENGLISH