Назив песме: Војо, Војиславе

Назив касете: ШЕШЕЉ ЗА ПРЕДСЕДНИКА

Име извођача: Анђела Анђелић, Илија Алексић и Верко ДукићТекст песме:

Има један човек, ком' се свако диви,
један човек који за Србију живи

Твоје име увек Срби ће да славе,
сви смо ми са тобом Војо, Војиславе

Има једно срце, топлије од Сунца,
једно срце које за Србију куца

Твоје име увек Срби ће да славе,
сви смо ми са тобом Војо, Војиславе

Јунак један има, и од тога више,
један јунак који за Србију дише

Твоје име увек Срби ће да славе,
сви смо ми са тобом Војо, ВојиславеSerbian latin:

Ima jedan čovek, kom' se svako divi,
jedan čovek koji za Srbiju živi

Tvoje ime uvek Srbi će da slave,
svi smo mi sa tobom Vojo, Vojislave

Ima jedno srce, toplije od Sunca,
jedno srce koje za Srbiju kuca

Tvoje ime uvek Srbi će da slave,
svi smo mi sa tobom Vojo, Vojislave

Junak jedan ima, i od toga više,
jedan junak koji za Srbiju diše

Tvoje ime uvek Srbi će da slave,
svi smo mi sa tobom Vojo, Vojislave

ENGLISH