Назив песме: Одјекује Реткоцер планина

Назив касете: СРПСКА ОЛУЈА

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Састали се четници, делије,
код Српкиње, сеје Наталије,
зборно мјесто Горња Јабланица,
путоказ им планина Јелица

Хеј, хеј на шајку су ставили кокарду,
хеј, хеј радо иду у краљеву гарду

Одјекује Реткоцер планина,
љуто зборе три јуначка сина,
???
сви поријеклом из кршних Роваца

Хеј, хеј на шајку су ставили кокарду,
хеј, хеј радо иду у краљеву гарду

Силно лети јато горских тића,
од племена ???
сложна браћа једнога су рода,
Саво им је четнички војвода

Хеј, хеј рођени су као љуте змије,
хеј, хеј сви четници из јужне Србије

ENGLISH