Назив песме: Где су пале српске главе

Назив касете: СРПСКЕ БАРИКАДЕ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Ој Крајино устаника, почуј звуке свог песника,
са Тромеђе, српског тића, Драгутина Кнежевића

Љуте ране још крваре, где су пале српске главе,
на Кордуну и Банији, Православној Далмацији

Ћеле Кула безброј има на јуначким просторима,
Славоније, Чаругине кршне Лике и Крајине

Где су кости прадедове, границе су Србинове,
не дамо те земљо снова, царевино ДушановаSerbian latin:

Oj Krajino ustanika, počuj zvuke svog pesnika,
sa Tromeđe, srpskog tića, Dragutina Kneževića

LJute rane još krvare, gde su pale srpske glave,
na Kordunu i Baniji, Pravoslavnoj Dalmaciji

Ćele Kula bezbroj ima na junačkim prostorima,
Slavonije, Čarugine kršne Like i Krajine

Gde su kosti pradedove, granice su Srbinove,
ne damo te zemljo snova, carevino Dušanova

ENGLISH