Назив песме: Гледао сам од Грахова

Назив касете: СРПСКЕ БАРИКАДЕ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Гледао сам од Грахова, спомен дома Гаврилова

Васкрсење изнад Книна хајдук старца Вујадина,
отаџбину српску кује, чело небо додирује

Зове љуто Невесиње, Црну Гору и Требиње,
уз Јадранско море сиње до Гомирја и Петриње

Из Поуње и Брегове, све потомке своје зове,
пуна жита и олова, младих тића и орлова

Крајина је на Покладе дигла свете барикаде,
за слободу, бадњак, славу и за творца Светог Саву,
ој Србијо, топли крове штити кости прадедовеSerbian latin:

Gledao sam od Grahova, spomen doma Gavrilova

Vaskrsenje iznad Knina hajduk starca Vujadina,
otadžbinu srpsku kuje, čelo nebo dodiruje

Zove ljuto Nevesinje, Crnu Goru i Trebinje,
uz Jadransko more sinje do Gomirja i Petrinje

Iz Pounje i Bregove, sve potomke svoje zove,
puna žita i olova, mladih tića i orlova

Krajina je na Poklade digla svete barikade,
za slobodu, badnjak, slavu i za tvorca Svetog Savu,
oj Srbijo, topli krove štiti kosti pradedove

ENGLISH