Назив песме: Ко то не зна шта кокарда значи

Назив касете: СРПСКЕ БАРИКАДЕ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Ко то, ко то не зна шта кокарда значи,
то је, то је симбол Србину најјачи

Четри слова и два тића, на врх круна Немањића,
Срби браћо то вам је кокарда, носила је краља Петра гарда

Ко то, ко то каже, да кокарда није,
од црвених крака постојала прије

Четри слова и два тића, на врх круна Немањића,
Срби браћо то вам је кокарда, носила је краља Петра гарда

Носим, носим шајку ђенерала Драже,
не дам, не дам више да ме банда лаже

Четри слова и два тића, на врх круна Немањића,
Срби браћо то вам је кокарда, носила је краља Петра гарда

Ко се, ко се браћо од кокарде крије,
нек се, нек се сели из царске Србије

Четри слова и два тића, на врх круна Немањића,
Срби браћо то вам је кокарда, носила је краља Петра гардаSerbian latin:

Ko to, ko to ne zna šta kokarda znači,
to je, to je simbol Srbinu najjači

Četri slova i dva tića, na vrh kruna Nemanjića,
Srbi braćo to vam je kokarda, nosila je kralja Petra garda

Ko to, ko to kaže, da kokarda nije,
od crvenih kraka postojala prije

Četri slova i dva tića, na vrh kruna Nemanjića,
Srbi braćo to vam je kokarda, nosila je kralja Petra garda

Nosim, nosim šajku đenerala Draže,
ne dam, ne dam više da me banda laže

Četri slova i dva tića, na vrh kruna Nemanjića,
Srbi braćo to vam je kokarda, nosila je kralja Petra garda

Ko se, ko se braćo od kokarde krije,
nek se, nek se seli iz carske Srbije

Četri slova i dva tića, na vrh kruna Nemanjića,
Srbi braćo to vam je kokarda, nosila je kralja Petra garda

ENGLISH