Назив песме: Што се није Хрватска удала

Назив касете: СРПСКЕ БАРИКАДЕ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Од када је Аустрија пала,
Хрватска се није још удала

Виде-видећеш се са Сљемена мала,
кад се, кад се будеш за другог удала

Када би се Туђманка удала,
Крајина би окуражи дала,
а Србија рекла "Богу хвала"

Виде-видећеш се са Сљемена мала,
кад се, кад се будеш за другог удала

????
али нико удавачу неће

Виде-видећеш се са Сљемена мала,
кад се, кад се будеш за другог удала

Неће Немци, ни Французи стари,
растежу је Хуни и Авари

Виде-видећеш се са Сљемена мала,
кад се, кад се будеш за другог удалаSerbian latin:

Od kada je Austrija pala,
Hrvatska se nije još udala

Vide-videćeš se sa Sljemena mala,
kad se, kad se budeš za drugog udala

Kada bi se Tuđmanka udala,
Krajina bi okuraži dala,
a Srbija rekla "Bogu hvala"

Vide-videćeš se sa Sljemena mala,
kad se, kad se budeš za drugog udala

????
ali niko udavaču neće

Vide-videćeš se sa Sljemena mala,
kad se, kad se budeš za drugog udala

Neće Nemci, ni Francuzi stari,
rastežu je Huni i Avari

Vide-videćeš se sa Sljemena mala,
kad se, kad se budeš za drugog udala

ENGLISH