Назив песме: Напред, напред Војо брате

Назив касете: ВРЕМЕ ЈЕ

Име извођача: Анђела Анђелић и Миле Ђедовић - ЛавТекст песме:

Многи људи у Србији тебе данас славе,
издајници желе Војо да ти дођу главе

Напред, напред Војо брате, за Србију бијеш бој,
не може ти нико ништа, уз тебе је народ твој

Честит човек за душмане ни пет пара не да,
добро се са добрим враћа, Бог праведне гледа

Напред, напред Војо брате, за Србију бијеш бој,
не може ти нико ништа, уз тебе је народ твој

Ти си нада за Србију, свако ти се диви,
кад си такав брате Војо, сто година живи

Напред, напред Војо брате, за Србију бијеш бој,
не може ти нико ништа, уз тебе је народ твојSerbian latin:

Mnogi ljudi u Srbiji tebe danas slave,
izdajnici žele Vojo da ti dođu glave

Napred, napred Vojo brate, za Srbiju biješ boj,
ne može ti niko ništa, uz tebe je narod tvoj

Čestit čovek za dušmane ni pet para ne da,
dobro se sa dobrim vraća, Bog pravedne gleda

Napred, napred Vojo brate, za Srbiju biješ boj,
ne može ti niko ništa, uz tebe je narod tvoj

Ti si nada za Srbiju, svako ti se divi,
kad si takav brate Vojo, sto godina živi

Napred, napred Vojo brate, za Srbiju biješ boj,
ne može ti niko ništa, uz tebe je narod tvoj

ENGLISH