Назив песме: Радикалке

Назив касете: ВРЕМЕ ЈЕ

Име извођача: Анђела Анђелић и Миле Ђедовић - ЛавТекст песме:

Са планине, са Авале радикалке запевале,
запевале из свег гласа, Србија се сва таласа

Из ока им Сунце сија, песма им је све гласнија,
дозивају радикале да победе плам запале

Браћо сестре радикали, победа се свака слави,
?????

Једно другом руку дајемо, пуним срцем запевајмо,
пуним срцем лепих жеља, за Србију за ШешељаSerbian latin:

Sa planine, sa Avale radikalke zapevale,
zapevale iz sveg glasa, Srbija se sva talasa

Iz oka im Sunce sija, pesma im je sve glasnija,
dozivaju radikale da pobede plam zapale

Braćo sestre radikali, pobeda se svaka slavi,
?????

Jedno drugom ruku dajemo, punim srcem zapevajmo,
punim srcem lepih želja, za Srbiju za Šešelja

ENGLISH