Назив песме: Живела Српска радикална странка

Назив касете: ВРЕМЕ ЈЕ

Име извођача: Анђела Анђелић и Миле Ђедовић - ЛавТекст песме:

Ми смо српски радикали, ми чувамо народ свој,
ми идемо само напред, код нас нема стани, стој

Све смо већи, све смо јачи, нема града без огранка,
живела, живела Српска радикална странка

За правду смо увек били, у Србији народ зна,
све што може, то је одмах, код нас нема дан ил' два

Све смо већи, све смо јачи, нема града без огранка,
живела, живела Српска радикална странка

Не може нам нико ништа, ни на јави, ни у сну,
за Србију дати живот, ако треба ми смо ту

Све смо већи, све смо јачи, нема града без огранка,
живела, живела Српска радикална странкаSerbian latin:

Mi smo srpski radikali, mi čuvamo narod svoj,
mi idemo samo napred, kod nas nema stani, stoj

Sve smo veći, sve smo jači, nema grada bez ogranka,
živela, živela Srpska radikalna stranka

Za pravdu smo uvek bili, u Srbiji narod zna,
sve što može, to je odmah, kod nas nema dan il' dva

Sve smo veći, sve smo jači, nema grada bez ogranka,
živela, živela Srpska radikalna stranka

Ne može nam niko ništa, ni na javi, ni u snu,
za Srbiju dati život, ako treba mi smo tu

Sve smo veći, sve smo jači, nema grada bez ogranka,
živela, živela Srpska radikalna stranka

ENGLISH