Назив песме: Кад се браћа Срби сложе

Назив касете: ЗА ОТАЏБИНУ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Од Грахова Шормаз зове, Паројчиће соколове,
и Чулиће и Ћориће, биће боја код Љубоја

Роквић Мане вита стаса, кршну Лику заталаса,
од Удбине до Коране, преко Плавна до Вагана

Богуновић Бране бије, све душманске дивизије,
отаџбину Срба кује, усташама поручује:

„Ој Усташе нека, нека, дубока вас јама чека,
широка је један метар, а дубока километар“

Молимо се мили Боже, да се браћа Срби сложе,
од Велбужда до Крајине, Душанове царевинеSerbian latin:

Od Grahova Šormaz zove, Parojčiće sokolove,
i Čuliće i Ćoriće, biće boja kod Ljuboja

Rokvić Mane vita stasa, kršnu Liku zatalasa,
od Udbine do Korane, preko Plavna do Vagana

Bogunović Brane bije, sve dušmanske divizije,
otadžbinu Srba kuje, ustašama poručuje:

„Oj Ustaše neka, neka, duboka vas jama čeka,
široka je jedan metar, a duboka kilometar“

Molimo se mili Bože, da se braća Srbi slože,
od Velbužda do Krajine, Dušanove carevine

ENGLISH