Назив песме: Србијо, мајко, заклетво

Назив касете: ЗА ОТАЏБИНУ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Севнуло српско огњило, и зове Ђујић Момчило,
устани брате Србине, из љуте Книнске Крајине

Дао сам свету мантију,
да спасим српску братију

Динаро, вучја планино, четничка, ти к'о матеро,
заштити кћери синове, до Гвозда, Горе Петрове

Светога Саве иконе,
огњишта славне светиње

Србијо наша заклетво, за тебе мајко гинемо,
четници сложно грунуше, разнеше сиње усташе

Запева Ђујић војвода,
у срцу српског народаSerbian latin:

Sevnulo srpsko ognjilo, i zove Đujić Momčilo,
ustani brate Srbine, iz ljute Kninske Krajine

Dao sam svetu mantiju,
da spasim srpsku bratiju

Dinaro, vučja planino, četnička, ti k'o matero,
zaštiti kćeri sinove, do Gvozda, Gore Petrove

Svetoga Save ikone,
ognjišta slavne svetinje

Srbijo naša zakletvo, za tebe majko ginemo,
četnici složno grunuše, razneše sinje ustaše

Zapeva Đujić vojvoda,
u srcu srpskog naroda

ENGLISH