Назив песме: Шта се оно на Динари сјаји

Назив касете: ЗА ОТАЏБИНУ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Шта се оно, шта се оно на Динари сјаји, на Динари сјаји,
Ђујићева, Ђујићева кокарда на глави, кокарда на глави

Кад се Ђујић, кад се Ђујић из Чикага јави, из Чикага јави,
краљевину, краљевину Срба васпостави, Срба васпостави

Биће Лика, биће Лика као Америка, као Америка,
Далмација, Далмација к'о Калифорнија, к'о Калифорнија

Од Пађена, од Пађена све до Равне Горе, све до Равне Горе,
четничке се, четничке се дивне песме оре, дивне песме оре

Са Динаре, са Динаре синуће слобода, синуће слобода,
донеће је, донеће је Момчило војвода, Момчило војводаSerbian latin:

Šta se ono, šta se ono na Dinari sjaji, na Dinari sjaji,
Đujićeva, Đujićeva kokarda na glavi, kokarda na glavi

Kad se Đujić, kad se Đujić iz Čikaga javi, iz Čikaga javi,
kraljevinu, kraljevinu Srba vaspostavi, Srba vaspostavi

Biće Lika, biće Lika kao Amerika, kao Amerika,
Dalmacija, Dalmacija k'o Kalifornija, k'o Kalifornija

Od Pađena, od Pađena sve do Ravne Gore, sve do Ravne Gore,
četničke se, četničke se divne pesme ore, divne pesme ore

Sa Dinare, sa Dinare sinuće sloboda, sinuće sloboda,
doneće je, doneće je Momčilo vojvoda, Momčilo vojvoda

ENGLISH