Назив песме: Војвода Танкосић

Назив касете: ЗА ОТАЏБИНУ

Име извођача: Драгутин Кнежевић-КруницаТекст песме:

Голубић је сав у крви, Дамјановић четник први,
ево новог Обилића, четовође Танкосића

Титоисти спремте раку за шугаву петокраку,
петокраку јер не ваља, она неће Петра краља

Танкосићу ??? прими поздрав Црне Горе,
од мајора Ђуришића, капетана Јовичића

Од Ваљева и Јелице, и четника Ивањице,
ђенерала чича Драже и његове горске стражеSerbian latin:

Golubić je sav u krvi, Damjanović četnik prvi,
evo novog Obilića, četovođe Tankosića

Titoisti spremte raku za šugavu petokraku,
petokraku jer ne valja, ona neće Petra kralja

Tankosiću ??? primi pozdrav Crne Gore,
od majora Đurišića, kapetana Jovičića

Od Valjeva i Jelice, i četnika Ivanjice,
đenerala čiča Draže i njegove gorske straže

ENGLISH