Баја Мали Книнџа - Булеваром Револуције

Текст песме:

Кад попијем, ој кад попијем,
и запјевам, Росо, и запјевам, Росо
нећу кући, ој нећу кући
нећу ни на пос’о, нећу ни на пос’о

Живот иде, све по старом, ја се возим булеваром,
Булеваром Револуције, Булеваром Револуције,
да ли кући ил’ на посо, само су двије солуције

Кад попијем ја запјевам Росо,
нећу кући, нећу ни на посо

Има једна крчма стара, тамо насред булевара
Булевара Револуције, Булевара Револуције,
и ноћас сам загинуо, Роса ће да ме убије

Кад попијем ја запјевам Росо,
нећу кући, нећу ни на посо

У таксију жутом старом, још се возим булеваром,
Булеваром Револуције, Булеваром Револуције,
крени Мишко у кафану, нема друге солуције

Кад попијем ја запјевам Росо,
нећу кући, нећу ни на посоLatinica:

Kad popijem, oj kad popijem,
i zapjevam, Roso, i zapjevam, Roso
neću kući, oj neću kući
neću ni na pos’o, neću ni na pos’o

Život ide, sve po starom, ja se vozim bulevarom,
Bulevarom Revolucije, Bulevarom Revolucije,
da li kući il’ na poso, samo su dvije solucije

Kad popijem ja zapjevam Roso,
neću kući, neću ni na poso

Ima jedna krčma stara, tamo nasred bulevara
Bulevara Revolucije, Bulevara Revolucije,
i noćas sam zaginuo, Rosa će da me ubije

Kad popijem ja zapjevam Roso,
neću kući, neću ni na poso

U taksiju žutom starom, još se vozim bulevarom,
Bulevarom Revolucije, Bulevarom Revolucije,
kreni Miško u kafanu, nema druge solucije

Kad popijem ja zapjevam Roso,
neću kući, neću ni na poso