Баја Мали Книнџа - Дејтонски споразум

Текст песме:

У новембру деведесетпете, плакао сам као мало дете,
у Охају на белом папиру, потписан је споразум о миру

Готове су мапе, бацај у вис капе,
неко плаче, неко пева, жао ми је Сарајева

Бања Лука славила је цела, град Београд и околна села,
све је мирно на Палама било, никоме се није ни славило

Готове су мапе, бацај у вис капе,
негде славље, негде сета, Книн је туђи - то ми смета

Заслужна је Америка цела, завршила то што је почела,
али ипак Амери ме брину, све је ово било на брзину

Готове су мапе, бацај у вис капе,
негде туга, негде клика, жао ми је КрајишникаLatinica:

U novembru devedesetpete, plakao sam kao malo dete,
u Ohaju na belom papiru, potpisan je sporazum o miru

Gotove su mape, bacaj u vis kape,
neko plače, neko peva, žao mi je Sarajeva

Banja Luka slavila je cela, grad Beograd i okolna sela,
sve je mirno na Palama bilo, nikome se nije ni slavilo

Gotove su mape, bacaj u vis kape,
negde slavlje, negde seta, Knin je tuđi - to mi smeta

Zaslužna je Amerika cela, završila to što je počela,
ali ipak Ameri me brinu, sve je ovo bilo na brzinu

Gotove su mape, bacaj u vis kape,
negde tuga, negde klika, žao mi je Krajišnika