Баја Мали Книнџа - Ђенерале Ратко (уживо)

Текст песме:

Ко год мисли па тај је будала,
да ће Срби издат ђенерала

Позови нас ђенерале Ратко,
с тобом ћемо војевати слатко

Сестро вило, ђенералу кажи,
да с’ Турцима примирје не важи,
поручују српске главе мушке,
с’ њима ћемо опет преко пушке

Још му вило нагоркињо кажи,
да је војска на редовној стражи,
нека мапе прегледа за столом,
нек’ не брине све је под контролом

Свиће зора, гледам са прозора,
април мјесец, пупала је гора,
остало је двадесетак дана,
до велике славе Ђурђевдана,
од тог дана мјења се лозинка,
тога дана почиње прозивка

Сврати Рашо барем пет минута,
Мањача је к’о буре барута

Облачно је, кишица ромиња,
све се слило око Невесиња,
дошле рђе, дошле са свих страна,
дошле траже брата Радована

Много Шваба, Амера, Енглеза,
и сви траже нашега витеза,
блокирали сваку нашу цесту,
ал је Рашо на сигурном мјесту

Мени моји говорили стрици,
пјевај Баја живели четници,
мени моји говорили стрици,
пјевај мали живели четници

У Србина срце превелико,
не може га уништити нико

Све одавде па до Марибора,
сваки Србин у четнике мора,
најбоље су шубаре код Колубаре,
најбоље су шубаре код Колубаре

Од Грахова Шормаз зове,
Паројчиће соколове,
с десне стране Богуновић Бране,
а до њега јунак Роквић МанеLatinica:

Ko god misli pa taj je budala,
da će Srbi izdat đenerala

Pozovi nas đenerale Ratko,
s tobom ćemo vojevati slatko

Sestro vilo, đeneralu kaži,
da s’ Turcima primirje ne važi,
poručuju srpske glave muške,
s’ njima ćemo opet preko puške

Još mu vilo nagorkinjo kaži,
da je vojska na redovnoj straži,
neka mape pregleda za stolom,
nek’ ne brine sve je pod kontrolom

Sviće zora, gledam sa prozora,
april mjesec, pupala je gora,
ostalo je dvadesetak dana,
do velike slave Đurđevdana,
od tog dana mjenja se lozinka,
toga dana počinje prozivka

Svrati Rašo barem pet minuta,
Manjača je k’o bure baruta

Oblačno je, kišica rominja,
sve se slilo oko Nevesinja,
došle rđe, došle sa svih strana,
došle traže brata Radovana

Mnogo Švaba, Amera, Engleza,
i svi traže našega viteza,
blokirali svaku našu cestu,
al je Rašo na sigurnom mjestu

Meni moji govorili strici,
pjevaj Baja živeli četnici,
meni moji govorili strici,
pjevaj mali živeli četnici

U Srbina srce preveliko,
ne može ga uništiti niko

Sve odavde pa do Maribora,
svaki Srbin u četnike mora,
najbolje su šubare kod Kolubare,
najbolje su šubare kod Kolubare

Od Grahova Šormaz zove,
Parojčiće sokolove,
s desne strane Bogunović Brane,
a do njega junak Rokvić Mane