Баја Мали Книнџа - Има Бога, има правде

Текст песме:

Историја опет се понавља,
где је Ђујић што нам се не јавља,
невоље су све веће и веће,
све исто ко четерес треће

Дођи Момо, дођи 'вамо, да усташе протерамо,
има Бога, има правде, нећемо одавде

Ој Момчило, поново нас кољу,
под Динаром у Ливањском пољу,
помагај нам војско Момчилова,
усташе су дошле до Грахова

Дођи Момо, дођи 'вамо, да усташе протерамо,
има Бога, има правде, нећемо одавде

То би много значило Србима,
да војвода буде међу њима,
у Стрмици браћа Срби кличу,
да се врати, они зову чичу

Дођи Момо, дођи 'вамо, да усташе протерамо,
има Бога, има правде, нећемо одавдеLatinica:

Istorija opet se ponavlja,
gde je Đujić što nam se ne javlja,
nevolje su sve veće i veće,
sve isto ko četeres treće

Dođi Momo, dođi 'vamo, da ustaše proteramo,
ima Boga, ima pravde, nećemo odavde

Oj Momčilo, ponovo nas kolju,
pod Dinarom u Livanjskom polju,
pomagaj nam vojsko Momčilova,
ustaše su došle do Grahova

Dođi Momo, dođi 'vamo, da ustaše proteramo,
ima Boga, ima pravde, nećemo odavde

To bi mnogo značilo Srbima,
da vojvoda bude među njima,
u Strmici braća Srbi kliču,
da se vrati, oni zovu čiču

Dođi Momo, dođi 'vamo, da ustaše proteramo,
ima Boga, ima pravde, nećemo odavde