Баја Мали Книнџа - Покер апарат

Текст песме:

Говорио мени тата, ман' се сине апарата,
пратила ме није срећа, место мање увек већа

Коцкар у души, то сам ја, онај што губи кад добија,
данас имам све, сутра више не, е мој кумашине

Не говорим ја са татом, ево ме за апаратом,
сад ми жена руке склања, место веће опет мања

Коцкар у души, то сам ја, онај што губи кад добија,
данас имам све, сутра више не, е мој кумашине

Добро је рекао тата, ман' се покер апарата,
чет'ри ноћи нисам спав'о, однео је паре ђаво

Коцкар у души, то сам ја, онај што губи кад добија,
данас имам све, сутра више не, е мој кумашинеLatinica:

Govorio meni tata, man' se sine aparata,
pratila me nije sreća, mesto manje uvek veća

Kockar u duši, to sam ja, onaj što gubi kad dobija,
danas imam sve, sutra više ne, e moj kumašine

Ne govorim ja sa tatom, evo me za aparatom,
sad mi žena ruke sklanja, mesto veće opet manja

Kockar u duši, to sam ja, onaj što gubi kad dobija,
danas imam sve, sutra više ne, e moj kumašine

Dobro je rekao tata, man' se poker aparata,
čet'ri noći nisam spav'o, odneo je pare đavo

Kockar u duši, to sam ja, onaj što gubi kad dobija,
danas imam sve, sutra više ne, e moj kumašine