Баја Мали Книнџа - Препелице

Текст песме:

Препелице, препелице шаренијех крила,
јеси л' скоро, јеси л' скоро у Забрђу била

Јесам брате, јесам брате, баш сам јуче била,
тамо нема, тамо нема српског официра

Нема браде, дуге косе, да падне низ лице,
жив је Мандо, жив је Митар док је МајевицеLatinica:

Prepelice, prepelice šarenijeh krila,
jesi l' skoro, jesi l' skoro u Zabrđu bila

Jesam brate, jesam brate, baš sam juče bila,
tamo nema, tamo nema srpskog oficira

Nema brade, duge kose, da padne niz lice,
živ je Mando, živ je Mitar dok je Majevice