Баја Мали Книнџа - Сваки Србин у четнике мора (уживо)

Текст песме:

Мени моји говорили стрици,
пјевај мали живели четници

Све одавде па до Марибора,
сваки Србин у четнике мора

У Србина срце превелико,
не може га уништити нико

Волим једну малу, чешљиво ме гледа,
ја би да је љубим, њена мама не да,
госпођо, госпођо па то није фер,
госпођо, госпођо волим вашу кћер

Мислио сам да ће бити моја,
са Мањаче љепотица Стоја,
папири се бјеле испод вите јеле,
ђе смо ја и Стоја јели карамеле

Иш'о сам у цркву и палио свећу,
заклињо се више пити нећу,
опет сам се напио с другаром,
џаба сам се клео пред олтаром

Браћо моја, ја чим сам проходо,
ђедо ме је у кафане вод'о,
давао ми ракије из џепа,
он унуче види што је лијепа

Дуни вјетре мало преко јетре,
умријећу од бола, умријећу од бола,
изгорело све од алкохола

Поново сам попио, очи сам заклопио,
мајко стара немам више пара,
прогоне ме, прогоне вештице и виле,
ево џепа ђе су паре биле

Како су код куће, реци ми брате,
како је ћаћа, како нам је матер

Како су код куће, шта има ново,
???????

Да ли са југа долазе јата,
дали се вода у бунар 'вата,
дал су промјенили стара врата,
да ли још имају три кућна сата

Шта ће ти хамбургер, шта ће ти пица,
дођи на Мањачу, јеб'ла те равница

Пођи мала са мном у високе планине,
сваког дана јешћеш лука и сланине

Кад те видим на штиклама, гледати не могу,
све се бојим да ћеш пасти, искрати ногуLatinica:

Meni moji govorili strici,
pjevaj mali živeli četnici

Sve odavde pa do Maribora,
svaki Srbin u četnike mora

U Srbina srce preveliko,
ne može ga uništiti niko

Volim jednu malu, češljivo me gleda,
ja bi da je ljubim, njena mama ne da,
gospođo, gospođo pa to nije fer,
gospođo, gospođo volim vašu kćer

Mislio sam da će biti moja,
sa Manjače ljepotica Stoja,
papiri se bjele ispod vite jele,
đe smo ja i Stoja jeli karamele

Iš'o sam u crkvu i palio sveću,
zaklinjo se više piti neću,
opet sam se napio s drugarom,
džaba sam se kleo pred oltarom

Braćo moja, ja čim sam prohodo,
đedo me je u kafane vod'o,
davao mi rakije iz džepa,
on unuče vidi što je lijepa

Duni vjetre malo preko jetre,
umrijeću od bola, umrijeću od bola,
izgorelo sve od alkohola

Ponovo sam popio, oči sam zaklopio,
majko stara nemam više para,
progone me, progone veštice i vile,
evo džepa đe su pare bile

Kako su kod kuće, reci mi brate,
kako je ćaća, kako nam je mater

Kako su kod kuće, šta ima novo,
???????

Da li sa juga dolaze jata,
dali se voda u bunar 'vata,
dal su promjenili stara vrata,
da li još imaju tri kućna sata

Šta će ti hamburger, šta će ti pica,
dođi na Manjaču, jeb'la te ravnica

Pođi mala sa mnom u visoke planine,
svakog dana ješćeš luka i slanine

Kad te vidim na štiklama, gledati ne mogu,
sve se bojim da ćeš pasti, iskrati nogu