Баја Мали Книнџа - Вратићемо све

Текст песме:

Процветала трговина, свуд се тргује,
мењају се, мењају се територије

Книне граде, Грахово нам паде,
ти се не дај, никад се не предај

Продали ме, издали ме, остао сам сам,
морам кућу, морам кућу другоме да дам

Книне граде, Грахово нам паде,
ти се не дај, никад се не предај

Велике се, велике се игре играју,
продали ме, издали ме, дали Крајину

Книне граде, Грахово нам паде,
ти се не дај, никад се не предајLatinica:

Procvetala trgovina, svud se trguje,
menjaju se, menjaju se teritorije

Knine grade, Grahovo nam pade,
ti se ne daj, nikad se ne predaj

Prodali me, izdali me, ostao sam sam,
moram kuću, moram kuću drugome da dam

Knine grade, Grahovo nam pade,
ti se ne daj, nikad se ne predaj

Velike se, velike se igre igraju,
prodali me, izdali me, dali Krajinu

Knine grade, Grahovo nam pade,
ti se ne daj, nikad se ne predaj