Борислав Зорић Личанин - Шешељ брани правду и истину

Текст песме:

Запевајмо браћо, то ми је жеља,
у част славног војводе, Воје Шешеља,
запевајмо браћо, сложно сви у глас,
јер Војислав Шешељ, Србима је спас

Бори се за православље, српство, правду и истину
да будућност боља буде свакоме Србину,
а коме то није јасно и ко неће то да види,
верујте ми, тај ће да се поколења својих стиди

У срцу су Шешељу две крајине српске,
не да никад да постану хрватске и турске,
у муци се, браћо, познају јунаци,
не сме нико да нас на колена баци

Бори се за православље, српство, правду и истину
да будућност боља буде свакоме Србину,
а коме то није јасно и ко неће то да види,
верујте ми, тај ће да се поколења својих стиди

Бранио је Шешељ западне границе,
одбранио Барању и дивне Плитвице,
кроз жаришта врућа, стиго до Војнића,
јер у њему куца срце Обилића,

Бори се за православље, српство, правду и истину
да будућност боља буде свакоме Србину,
а коме то није јасно и ко неће то да види,
верујте ми, тај ће да се поколења својих стидиLatinica:

Zapevajmo braćo, to mi je želja,
u čast slavnog vojvode, Voje Šešelja,
zapevajmo braćo, složno svi u glas,
jer Vojislav Šešelj, Srbima je spas

Bori se za pravoslavlje, srpstvo, pravdu i istinu
da budućnost bolja bude svakome Srbinu,
a kome to nije jasno i ko neće to da vidi,
verujte mi, taj će da se pokolenja svojih stidi

U srcu su Šešelju dve krajine srpske,
ne da nikad da postanu hrvatske i turske,
u muci se, braćo, poznaju junaci,
ne sme niko da nas na kolena baci

Bori se za pravoslavlje, srpstvo, pravdu i istinu
da budućnost bolja bude svakome Srbinu,
a kome to nije jasno i ko neće to da vidi,
verujte mi, taj će da se pokolenja svojih stidi

Branio je Šešelj zapadne granice,
odbranio Baranju i divne Plitvice,
kroz žarišta vruća, stigo do Vojnića,
jer u njemu kuca srce Obilića,

Bori se za pravoslavlje, srpstvo, pravdu i istinu
da budućnost bolja bude svakome Srbinu,
a kome to nije jasno i ko neće to da vidi,
verujte mi, taj će da se pokolenja svojih stidi