Борислав Зорић Личанин - Све за Српство а Српство низашта

Текст песме:

Ја сам Србин из Книнске Крајине,
где се стално за слободу гине,
где не рађа мајка издајице,
од Динаре, па до Шамарице

Сјај Месече, сјај Месече и Данице звездо,
да усташко, да усташко уништимо гнездо,
да се више, да се више злотвори не коте,
да поштени, да поштени народ не срамоте

Све за Српство, све за Српство, а Српсрво ни за шта,
више Србин, више Србин ником не опрашта

Мајко Србијо, наша лепотице,
ти одувек примаш избеглице,
пружила си свима руке братске,
дал из Босне или из Хрватске

Сјај Месече, сјај Месече и Данице звездо,
да усташко, да усташко уништимо гнездо,
да се више, да се више злотвори не коте
да поштени, да поштени народ не срамоте

Све за Српство, све за Српство, а Српсрво ни за шта,
више Србин, више Србин ником не опрашта

За огњиште Срби увек гину,
Обилић је у сваком Србину,
све због вере православне наше,
сломићемо црнокошуљаше

Сјај Месече, сјај Месече и Данице звездо,
да усташко, да усташко уништимо гнездо,
да се више, да се више злотвори не коте
да поштени, да поштени народ не срамоте

Све за Српство, све за Српство, а Српсрво ни за шта,
више Србин, више Србин ником не опраштаLatinica:

Ja sam Srbin iz Kninske Krajine,
gde se stalno za slobodu gine,
gde ne rađa maјka izdajice,
od Dinare, pa do Šamarice

Sjaj Meseče, sjaj Meseče i Danice zvezdo,
da ustaško, da ustaško uništimo gnezdo,
da se više, da se više zlotvori ne kote,
da pošteni, da pošteni narod ne sramote

Sve za Srpstvo, sve za Srpstvo, a Srpsrvo ni za šta,
više Srbin, više Srbin nikom ne oprašta

Majko Srbijo, naša lepotice,
ti oduvek primaš izbeglice,
pružila si svima ruke bratske,
dal iz Bosne ili iz Hrvatske

Sjaj Meseče, sjaj Meseče i Danice zvezdo,
da ustaško, da ustaško uništimo gnezdo,
da se više, da se više zlotvori ne kote
da pošteni, da pošteni narod ne sramote

Sve za Srpstvo, sve za Srpstvo, a Srpsrvo ni za šta,
više Srbin, više Srbin nikom ne oprašta

Za ognjište Srbi uvek ginu,
Obilić je u svakom Srbinu,
sve zbog vere pravoslavne naše,
slomićemo crnokošuljaše

Sjaj Meseče, sjaj Meseče i Danice zvezdo,
da ustaško, da ustaško uništimo gnezdo,
da se više, da se više zlotvori ne kote
da pošteni, da pošteni narod ne sramote

Sve za Srpstvo, sve za Srpstvo, a Srpsrvo ni za šta,
više Srbin, više Srbin nikom ne oprašta