Бошко Перић - Пеша

Текст песме:

Отпјеваћу једну пјесму, нека нас сада она теши,
јер је она посвећена див-јунаку Пеши

Мајко рођена, мајко Пешина, родила си хероја,
града Брчког града, посавскога

Тога дана кад смо чули да је Пеша преминуо,
народ српске Посавине у сузе је заронуо

Мајко рођена, мајко Пешина, родила си хероја,
града Брчког града, посавскога

Ми Пешина сви смо браћа, који ће га осветити,
нек се душман не радује, јер Пеша ће многи бити

Мајко рођена, мајко Пешина, родила си хероја,
града Брчког града, посавскога

Немој плакат мајко, оче, што сте сина изгубили,
наша борба показаће, јунака сте ви родили

Мајко рођена, мајко Пешина, родила си хероја,
града Брчког града, посавскогаLatinica:

Otpjevaću jednu pjesmu, neka nas sada ona teši,
jer je ona posvećena div-junaku Peši

Majko rođena, majko Pešina, rodila si heroja,
grada Brčkog grada, posavskoga

Toga dana kad smo čuli da je Peša preminuo,
narod srpske Posavine u suze je zaronuo

Majko rođena, majko Pešina, rodila si heroja,
grada Brčkog grada, posavskoga

Mi Pešina svi smo braća, koji će ga osvetiti,
nek se dušman ne raduje, jer Peša će mnogi biti

Majko rođena, majko Pešina, rodila si heroja,
grada Brčkog grada, posavskoga

Nemoj plakat majko, oče, što ste sina izgubili,
naša borba pokazaće, junaka ste vi

Majko rođena, majko Pešina, rodila si heroja,
grada Brčkog grada, posavskoga