Бранко Маринковић - Вуковаре граде

Текст песме:

Одавно се не виђамо граде,
ал у снове долазиш ми често,
долазим ти да ти видам ране,
и останем, ту је моје место

Вуковаре граде, поносно ти име,
остаде ти само Вука и зидине

Ранише ти паркове у ноћи,
убише ти снове у самоћи,
покрали нам мирне снове наше,
Туђманове хорде и усташе

Вуковаре граде, поносно ти име,
остаде ти само Вука и зидине

Везаше ти слободарска крила,
многа крвца по теби се лила,
сад се песме слободарске оре,
Србадије са Петрове горе

Вуковаре граде, поносно ти име,
остаде ти само Вука и зидине

Вуковаре поносито име, ???
бићеш понос градова и села
винућеш се опет из пепела

Вуковаре граде, поносно ти име,
остаде ти само Вука и зидинеLatinica:

Odavno se ne viđamo grade,
al u snove dolaziš mi često,
dolazim ti da ti vidam rane,
i ostanem, tu je moje mesto

Vukovare grade, ponosno ti ime,
ostade ti samo Vuka i zidine

Raniše ti parkove u noći,
ubiše ti snove u samoći,
pokrali nam mirne snove naše,
Tuđmanove horde i ustaše

Vukovare grade, ponosno ti ime,
ostade ti samo Vuka i zidine

Vezaše ti slobodarska krila,
mnoga krvca po tebi se lila,
sad se pesme slobodarske ore,
Srbadije sa Petrove gore

Vukovare grade, ponosno ti ime,
ostade ti samo Vuka i zidine

Vukovare ponosito ime, ???
bićeš ponos gradova i sela
vinućeš se opet iz pepela

Vukovare grade, ponosno ti ime,
ostade ti samo Vuka i zidine