Црни бисери - Збогом Славонијо

Текст песме:

Свануле су задње октобарске зоре,
кад Славонци кренуше са Папука горе,
гориле су њиве, горила су села,
горјела је моја Славонија цијела

Збогом задња у пламену зоро,
збогом Славонијо, збогом Билогоро

Јесен у октобру, тридесет и први,
натопљена земља у славонској крви,
октобарска зоро, што си се родила,
многе ли си мајке у црно завила

Збогом задња у пламену зоро,
збогом Славонијо, збогом Билогоро

Славонци се крећу са огњишта свога,
док се пале куће родног села мога,
креће се колона, бежи у даљине,
док их стижу бомбе, гранате и мине

Збогом задња у пламену зоро,
збогом Славонијо, збогом Билогоро

Славонијо моја, ти си изгорјела,
нема више мојих најмилијих села,
Грубишнога поља, Пакраца, Липика,
Дарувара, Пожеге, туго превелика

Збогом задња у пламену зоро,
збогом Славонијо, збогом БилогороLatinica:

Svanule su zadnje oktobarske zore,
kad Slavonci krenuše sa Papuka gore,
gorile su njive, gorila su sela,
gorjela je moja Slavonija cijela

Zbogom zadnja u plamenu zoro,
zbogom Slavonijo, zbogom Bilogoro

Jesen u oktobru, trideset i prvi,
natopljena zemlja u slavonskoj krvi,
oktobarska zoro, što si se rodila,
mnoge li si majke u crno zavila

Zbogom zadnja u plamenu zoro,
zbogom Slavonijo, zbogom Bilogoro

Slavonci se kreću sa ognjišta svoga,
dok se pale kuće rodnog sela moga,
kreće se kolona, beži u daljine,
dok ih stižu bombe, granate i mine

Zbogom zadnja u plamenu zoro,
zbogom Slavonijo, zbogom Bilogoro

Slavonijo moja, ti si izgorjela,
nema više mojih najmilijih sela,
Grubišnoga polja, Pakraca, Lipika,
Daruvara, Požege, tugo prevelika

Zbogom zadnja u plamenu zoro,
zbogom Slavonijo, zbogom Bilogoro