Динарска Рок Дивизија - Ми само учимо ћирилицу

Текст песме:

Оће Турчин у Европу, са смрдљиву ногу,
а Србин га бије да се моли Богу,
он би слику од Алаха на зиду да му виси,
беж' одавде, идиоте, кад православан ниси

Немој сматрат' мене Србина за убицу,
ми само учимо српску ћирилицу,
ко не чита ћирилицу место му овде није,
у Босни нема места за балије

Хоће бре будала џамију у сред Сарајева,
да се хоџа дере, Алаху да пева,
па нема ти бре овде Алаха, па зар то не знате,
шаље Ратко гранате, па се јеб'те како знате

Немој сматрат' мене Србина за убицу,
ми само учимо српску ћирилицу,
ко не чита ћирилицу место му овде није,
у Босни нема места за балије

Петсто бре година, зар им није доста,
побацацу ову стоку, брале, с мостарскога моста,
'оће земљу да ми отму, оће бре на силу,
па сломићу ти, Мујо, ребра, мајку ли ти милу

Дошло време за растанак, жао ми није,
ничу цркве по Босни, падају џамије,
отерасмо балије јужно преко гране,
Босна је земља српска, тако нек' остане

Немој сматрат' мене Србина за убицу,
ми само учимо српску ћирилицу,
ко не чита ћирилицу место му овде није,
у Босни нема места за џамијеLatinica:

Oće Turčin u Evropu, sa smrdljivu nogu,
a Srbin ga bije da se moli Bogu,
on bi sliku od Alaha na zidu da mu visi,
bež' odavde, idiote, kad pravoslavan nisi

Nemoj smatrat' mene Srbina za ubicu,
mi samo učimo srpsku ćirilicu,
ko ne čita ćirilicu mesto mu ovde nije,
u Bosni nema mesta za balije

Hoće bre budala džamiju u sred Sarajeva,
da se hodža dere, Alahu da peva,
pa nema ti bre ovde Alaha, pa zar to ne znate,
šalje Ratko granate, pa se jeb'te kako znate

Nemoj smatrat' mene Srbina za ubicu,
mi samo učimo srpsku ćirilicu,
ko ne čita ćirilicu mesto mu ovde nije,
u Bosni nema mesta za balije

Petsto bre godina, zar im nije dosta,
pobacacu ovu stoku, brale, s mostarskoga mosta,
'oće zemlju da mi otmu, oće bre na silu,
pa slomiću ti, Mujo, rebra, majku li ti milu

Došlo vreme za rastanak, žao mi nije,
niču crkve po Bosni, padaju džamije,
oterasmo balije južno preko grane,
Bosna je zemlja srpska, tako nek' ostane

Nemoj smatrat' mene Srbina za ubicu,
mi samo učimo srpsku ćirilicu,
ko ne čita ćirilicu mesto mu ovde nije,
u Bosni nema mesta za džamije