Ђенерале, нек је твојој мајци хвала

Текст песме:

Ти велико име носиш, од јунака Хајдук Вељка,
он је тук’о чете турске, а ти банде арнаутске

Ђенерале, ђенерале, нек’ је твојој мајци хвала,
што јунака родила је, да се српству врати слава

На команду за мном браћо, твоји момци дика српска,
разбијају упоришта враћају нас на огњишта.

Ђенерале, ђенерале, нек’ је твојој мајци хвала,
што јунака родила је, да се српству врати слава

Одавно су Арнаути, злом враћали нашем добру,
с’ тобом нам се Сунце буди, на Космету родној груди

Ђенерале, ђенерале, нек’ је твојој мајци хвала,
што јунака родила је, да се српству врати славаLatinica:

Ti veliko ime nosiš, od junaka Hajduk Veljka,
on je tuk’o čete turske, a ti bande arnautske

Đenerale, đenerale, nek’ je tvojoj majci hvala,
što junaka rodila je, da se srpstvu vrati slava

Na komandu za mnom braćo, tvoji momci dika srpska,
razbijaju uporišta vraćaju nas na ognjišta

Đenerale, đenerale, nek’ je tvojoj majci hvala,
što junaka rodila je, da se srpstvu vrati slava

Odavno su Arnauti, zlom vraćali našem dobru,
s’ tobom nam se Sunce budi, na Kosmetu rodnoj grudi

Đenerale, đenerale, nek’ je tvojoj majci hvala,
što junaka rodila je, da se srpstvu vrati slava