Драгутин Кнежевић Круница - Помоз Боже Чича Дражо

Текст песме:

Са Јавора кликће оро:
помоз' Боже Равна Горо

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изнова

Помоз' Боже Чича Дражо,
и четничка Горска стржо

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изнова

Вожду трећега устанка,
вожду Српства и барјака

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изнова

Ти си брате Црни Ђорђе,
благо Српству што му дође

Село Ба, село Ба, рођено је изнова,
село Ба, село Ба, рођено је изноваLatinica:

Sa Javora klikće oro:
pomoz' Bože Ravna Goro

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova

Pomoz' Bože Čiča Dražo,
i četnička Gorska stržo

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova

Voždu trećega ustanka,
voždu Srpstva i barjaka

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova

Ti si brate Crni Đorđe,
blago Srpstvu što mu dođe

Selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova,
selo Ba, selo Ba, rođeno je iznova