Гоца Лазаревић - Видовдан

Текст песме:

У небо гледам, пролазе векови,
сећања давних једини лекови

Куд год да кренем теби се враћам поново,
к'о да ми отме из моје душе Косово

К'о вечни пламен у нашим срцима,
Косовског боја остаје истина

Куд год да кренем теби се враћам поново,
к'о да ми отме из моје душе Косово

Опрости Боже све наше грехове,
јунаштвом даруј кћери и синове

Куд год да кренем теби се враћам поново,
к'о да ми отме из моје душе КосовоLatinica:

U nebo gledam, prolaze vekovi,
sećanja davnih jedini lekovi

Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo,
k'o da mi otme iz moje duše Kosovo

K'o večni plamen u našim srcima,
Kosovskog boja ostaje istina

Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo,
k'o da mi otme iz moje duše Kosovo

Oprosti Bože sve naše grehove,
junaštvom daruj kćeri i sinove

Kud god da krenem tebi se vraćam ponovo,
k'o da mi otme iz moje duše Kosovo