Христе Боже (Рок Верзија)

Текст песме:

Христе Боже, распети и свети,
српска земља кроз облаке лети,
лети преко небеских висина,
крила су јој Морава и Дрина

Збогом први нерођени сине,
збогом ружо, збогом рузмарине,
збогом лето, јесени и зимо,
одлазимо да се не вратимо

На три свето и на три саставно,
одлазимо на Косово равно,
одлазимо на суђено место,
збогом мајко, сестро и невесто

Збогом први нерођени сине,
збогом ружо, збогом рузмарине,
збогом лето, јесени и зимо,
одлазимо да их победимо

Кад је драга да одлазим чула,
за калпак ми невен заденула,

Збогом први нерођени сине,
збогом ружо, збогом рузмарине,
збогом лето, јесени и зимо,
одлазимо да се не вратимо

Збогом лето, јесени и зимо,
одлазимо да их победимо!Latinica:

Hriste Bože, raspeti i sveti,
srpska zemlja kroz oblake leti,
leti preko nebeskih visina,
krila su joj Morava i Drina

Zbogom prvi nerođeni sine,
zbogom ružo, zbogom ruzmarine,
zbogom leto, jeseni i zimo,
odlazimo da se ne vratimo

Na tri sveto i na tri sastavno,
odlazimo na Kosovo ravno,
odlazimo na suđeno mesto,
zbogom majko, sestro i nevesto

Zbogom prvi nerođeni sine,
zbogom ružo, zbogom ruzmarine,
zbogom leto, jeseni i zimo,
odlazimo da ih pobedimo

Kad je draga da odlazim čula,
za kalpak mi neven zadenula,

Zbogom prvi nerođeni sine,
zbogom ružo, zbogom ruzmarine,
zbogom leto, jeseni i zimo,
odlazimo da se ne vratimo

Zbogom leto, jeseni i zimo,
odlazimo da ih pobedimo!