Када Србин Турчина ухвати

Текст песме:

Када Србин, када Србин Турчина ухвати, Турчина ухвати,
Србин своје, Србин своје хватање наплати, хватање наплати,
стан' Турчине, стан' Турчине, мислиш да ћеш моћи, мислиш да ћеш моћи,
тако лако, тако лако крај Србина проћи, крај Србина проћи

Јесил' пош'о, јесил' пош'о очи да нам вадиш, очи да нам вадиш,
у Крајини, у Крајини џихад да изградиш, џихад да изградиш,
Крајином се, Крајином се српски барјак вије, српски барјак вије,
у Крајини, у Крајини џихад био није, џихад био није

Каж' Турчине, каж' Турчине, куд ли те пут води, куд ли те пут води,
где те мајка, где те мајка таквог црног роди, таквог црног роди,
у Африци, у Африци, ил' у Америци, ил' у Америци,
у Ираку, у Ираку, или у Санџаку, или у Санџаку

Знаш да има, знаш да има, шест стотин' година, шест стотин' година,
од кад губиш, од кад губиш битку од Србина, битку од Србина,
а сад опет, а сад опет тражиш нешто ново, тражиш нешто ново,
на ти куглу, на ти куглу, и сјајно олово, и сјајно оловоLatinica:

Kada Srbin, kada Srbin Turčina uhvati, Turčina uhvati,
Srbin svoje, Srbin svoje hvatanje naplati, hvatanje naplati,
stan' Turčine, stan' Turčine, misliš da ćeš moći, misliš da ćeš moći,
tako lako, tako lako kraj Srbina proći, kraj Srbina proći

Jesil' poš'o, jesil' poš'o oči da nam vadiš, oči da nam vadiš,
u Krajini, u Krajini džihad da izgradiš, džihad da izgradiš,
Krajinom se, Krajinom se srpski barjak vije, srpski barjak vije,
u Krajini, u Krajini džihad bio nije, džihad bio nije

Kaž' Turčine, kaž' Turčine, kud li te put vodi, kud li te put vodi,
gde te majka, gde te majka takvog crnog rodi, takvog crnog rodi,
u Africi, u Africi, il' u Americi, il' u Americi,
u Iraku, u Iraku, ili u Sandžaku, ili u Sandžaku

Znaš da ima, znaš da ima, šest stotin' godina, šest stotin' godina,
od kad gubiš, od kad gubiš bitku od Srbina, bitku od Srbina,
a sad opet, a sad opet tražiš nešto novo, tražiš nešto novo,
na ti kuglu, na ti kuglu, i sjajno olovo, i sjajno olovo