Калабићу дуге браде - команданте Горске Гарде

Текст песме:

Калабићу, дуге браде, команданте Горске гарде,
Горске гарде, до Краљева и све широм до Ваљева

Нема борбе, нема рата, без Калабић команданта,
нема војске, нема тића без Николе Калабића

Калабићу, млад соколе, ти си понос Равне горе,
Равне горе и Србије, и све широм СрбадијеLatinica:

Kalabiću, duge brade, komandante Gorske garde,
Gorske garde, do Kraljeva i sve širom do Valjeva

Nema borbe, nema rata, bez Kalabić komandanta,
nema vojske, nema tića bez Nikole Kalabića

Kalabiću, mlad sokole, ti si ponos Ravne gore,
Ravne gore i Srbije, i sve širom Srbadije