Капетан Легенда и Вукови са Дрине

Текст песме:

Ја седим сама у Зворнику, одлазиш тамо где се гине,
на срцу носим твоју слику, иду на терен Вукови са Дрине
Пусти ме сада жено моја и немој ништа да те брине,
и после овог крвавог боја вратиће се кући Вукови са Дрине

Капетан Легенда и Вукови са Дрине, капетан Легенда и Вукови са Дрине
Капетан Легенда и његови вуци, борци за правду, борци за истину,
против Турака као хајдуци, хоће да исправе криву Дрину
Капетан Легенда и Вукови са Дрине, капетан Легенда и Вукови са Дрине

Мени је само до тебе стало, хтела бих да ме жеља мине,
дођи бар мало, моја будало, нека те пусте Вукови са Дрине
Остајем овде, шта буде да буде, чувај нам кућу и храни сина,
морам да браним земљу и људе, или ће граница бити Дрина

Капетан Легенда и Вукови са Дрине, капетан Легенда и Вукови са Дрине
Капетан Легенда и његови вуци, борци за правду, борци за истину,
против Турака као хајдуци, хоће да исправе криву Дрину
Капетан Легенда и Вукови са Дрине, капетан Легенда и Вукови са ДринеLatinica:

Ja sedim sama u Zvorniku, odlaziš tamo gde se gine,
na srcu nosim tvoju sliku, idu na teren Vukovi sa Drine
Pusti me sada ženo moja i nemoj ništa da te brine,
i posle ovog krvavog boja vratiće se kući Vukovi sa Drine

Kapetan Legenda i Vukovi sa Drine, kapetan Legenda i Vukovi sa Drine
Kapetan Legenda i njegovi vuci, borci za pravdu, borci za istinu,
protiv Turaka kao hajduci, hoće da isprave krivu Drinu
Kapetan Legenda i Vukovi sa Drine, kapetan Legenda i Vukovi sa Drine

Meni je samo do tebe stalo, htela bih da me želja mine,
dođi bar malo, moja budalo, neka te puste Vukovi sa Drine
Ostajem ovde, šta bude da bude, čuvaj nam kuću i hrani sina,
moram da branim zemlju i ljude, ili će granica biti Drina

Kapetan Legenda i Vukovi sa Drine, kapetan Legenda i Vukovi sa Drine
Kapetan Legenda i njegovi vuci, borci za pravdu, borci za istinu,
protiv Turaka kao hajduci, hoće da isprave krivu Drinu
Kapetan Legenda i Vukovi sa Drine, kapetan Legenda i Vukovi sa Drine