Коридор - Вило Посавкињо

Текст песме:

Гдје си досад била вило, бијела вило, Посавкињо?
- Нисам стигла доћи прије, младо момче из Крајине

Гдје си досад била вило, бијела вило, Посавкињо,
гдје си била сестро мила док сам рањен крвавио

Што те нема прије вило да ми лијечиш љуте ране,
па да брзо злато моје здрав ја кренем на душмане

Нисам стигла доћи прије, младо момче из Крајине,
спремала сам младог брата, посавскога див јунака

Опрости ми за то момче, оздравићеш, све ће проћи,
ти ћеш с мојим младим братом на душмане опет поћиLatinica:

Gdje si dosad bila vilo, bijela vilo, Posavkinjo?
- Nisam stigla doći prije, mlado momče iz Krajine

Gdje si dosad bila vilo, bijela vilo, Posavkinjo,
gdje si bila sestro mila dok sam ranjen krvavio

Što te nema prije vilo da mi liječiš ljute rane,
pa da brzo zlato moje zdrav ja krenem na dušmane

Nisam stigla doći prije, mlado momče iz Krajine,
spremala sam mladog brata, posavskoga div junaka

Oprosti mi za to momče, ozdravićeš, sve će proći,
ti ćeš s mojim mladim bratom na dušmane opet poći